Opleiding PPL

De theoriecursus 2023-2024 start op woensdag 23 oktober 2023 om 20 uur.

Vooraf inschrijven is verplicht; uitsluitend online via onderstaande groene knop.

Opleiding tot privaat piloot

Aero-Kiewit is officieel een ‘DTO’ wat de afkorting is van Declared Training Organisation. Kort samengevat wil dit zeggen dat wij aan de strengste voorwaarden voldoen om kandidaat piloten op te leiden op een professionele manier. Een goede omkadering en persoonlijke opvolging zorgen ervoor dat wij een hoog slaagpercentage kunnen voorleggen.

Wie kan de opleiding volgen?

Het vliegen met sportvliegtuigen in België wordt gereglementeerd door verschillende wetten, Koninklijke en Ministeriële Besluiten. De gezagvoerder van het toestel is volledig verantwoordelijk voor het naleven van deze wetten terwijl het Belgisch Bestuur der Luchtvaart waakt over de correcte toepassing ervan. Om de opleiding tot privaat piloot te starten is er geen minimumleeftijd vastgelegd. Echter moet de kandidaat wel 17 jaar zijn om het praktijkexamen te mogen afleggen.

Men moet niet beschikken over een diploma om te kunnen starten. Een portie gezond verstand en motivatie zijn dé pijlers tot succes. Mits degelijke opvolging van de leerstof en voorbereiding van de volgende les is het slagen voor het theorie- en praktijkexamen een haalbare kaart voor iedereen!

Vergunningen

Voor het bekomen van een vliegvergunning dient de kandidaat-piloot:

De vliegvergunning blijft in principe levenslang geldig.

Medische controle

De kandidaat moet een medisch onderzoek ondergaan bij een door het Bestuur der Luchtvaart erkende dokter. Wij raden aan om het medisch onderzoek af te leggen alvorens met de opleiding te starten.

Om te kunnen vliegen dien je als piloot te voldoen aan bepaalde medische eisen. Het zicht, gehoor, evenwicht, hart en bloed zijn de belangrijkste facetten van het onderzoek. In tegenstelling tot bepaalde vooroordelen hoef je als privaat piloot helemaal geen "atleet" te zijn en niet te beschikken over "perfecte ogen", een bril dragen is bijvoorbeeld toegelaten. Vanzelfsprekend zijn er medische minima, maar de meeste personen voldoen hieraan. Het is eerder uitzonderlijk dat een kandidaat-piloot wordt uitgesloten omwille van medische redenen. Wil je leren vliegen en heb je twijfels over uw medische geschiktheid, dan is het aan te raden om zeker vooraf een medische controle te laten uitvoeren.

Daarnaast zal elke piloot, afhankelijk van haar of zijn leeftijd, periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan.

Samengevat:

Elke plotse en ernstige wijziging in de gezondheidstoestand van een piloot (bvb een operatie, een ernstige ziekte of het nemen van bepaalde medicatie) zal de medische geschiktheid opschorten. Een onderzoek alvorens opnieuw te vliegen zal dan noodzakelijk zijn. Bij twijfel, neem je steeds contact op met uw arts gespecialiseerd in luchtvaartgeneeskunde.

Voor uw medische controle kan u contact opnemen met een arts opgenomen in de lijst van het DGLV.

De theorie opleiding

De theoretische opleiding tot privaat piloot omvat in totaal 9 vakken. Hoewel de leerstof voor velen nieuw zal zijn, kan ze toch gemakkelijk aangeleerd worden. Men hoeft geen grote wiskundige te zijn; met een goede motivatie en gezond verstand kom je heel ver. Het didactisch materiaal ter beschikking in de club heeft een enorme toegevoegde waarde aan de opleiding.

De lessen worden gespreid over een periode van circa 9 maanden en bevatten volgende vakken:

1. Luchtvaartreglementering

In deze lessen bespreken we alle wetgeving in verband met het VFR-vliegen. Dit omvat onder andere de indeling van het luchtruim, de minimale vlieghoogtes, de visuele seinen die gebruikt worden, de luchtverkeersdiensten en het ontstaan van de reglementering.

2. Navigatie

Een zeer praktijkgericht vak! Kennis van de aardbol is de eerste stap, gevolgd door de verschillende navigatiekaarten die gebruikt worden in de luchtvaart. Verder leren we de invloed van de wind berekenen, de invloed hiervan op onze vluchttijd alsook leren we alles over de radionavigatie. Kortom omvat dit vak een groot stuk van de dagelijkse vluchtvoorbereiding.

3. Meteorologie

Het goed kunnen interpreteren en evalueren van de weersomstandigheden voor en tijdens de vlucht is zeer belangrijk. We leren hoe wolken ontstaan, waarom er mist kan optreden en hoe een onweerswolk gevormd wordt. Doorheen de cursus zullen we zien welk weer we kunnen verwachten in welke omstandigheden, dit aan de hand van de analyse van verschillende weerkaarten.

4. Radiocommunicatie

We vliegen in een zeer druk luchtruim, daarom hebben we voor elke vlucht verschillende klaringen nodig. De noodzakelijke radioprocedures om met de verkeersleiding te communiceren, aan de hand van het luchtvaartalfabet, komen aan bod in deze cursus. Verder bespreken we hoe we omgaan met noodsituaties over de radio en hoe radiogolven eigenlijk ontstaan en zich voortplanten.

5. Gewichts- en prestatieberekening

Voor elke vlucht dienen we verschillende zaken te controleren aangaande de gewichtsverdeling van het vliegtuig alsook de prestaties van het toestel in verschillende weersomstandigheden. We gaan de fundamentele berekeningstechnieken met betrekking tot het uitvoeren van een vlucht aanleren. Voorbeelden hiervan zijn het opmaken van het gewichtsbestek, berekening van de mee te nemen hoeveelheid brandstof en het berekenen van de nodige startbaanlengte.

6. Kennis van het vliegtuig

Deze lessen behandelen alle technische aspecten van een sportvliegtuig. De structuur van de vliegtuigcel en de werking van de motor en de verschillende controle-organen voor uitvoering van de vlucht worden hier uitvoering in besproken.

7. Instrumenten

In dit vak wordt uitgelegd hoe de verschillende cockpitinstrumenten precies werken. Hoe weet een hoogtemeter hoe hoog we vliegen? Hoe weet de snelheidsmeter hoe snel we vliegen? Wat zijn de externe invloeden op het kompas? Hoe werken de verschillende gyroscopen enz...

8. Vluchtbeginselen

De belangrijkste begrippen van aerodynamica worden tot in detail besproken. We hebben reeds de werking van de stuurorganen gezien in het vak “Kennis van het vliegtuig”, maar in dit vak bekijken we hoe het vliegtuig beweegt na de input op het controleorgaan. Verder worden de verschillende vluchtregimes zoals stijg-, daal- en kruisvlucht nader bekeken.

9. Menselijke prestaties

Hier gaat het vooral over hoe een mens reageert (fysisch en psychisch) op bepaalde omstandigheden die zich in vlucht kunnen voordoen. Ook verschillende menselijke beperkingen komen aan bod zoals optische illusies en G-krachten. De lesgever raakt eveneens enkele belangrijke psychologische aspecten aan.

De theorielessen vinden plaats op woensdag en vrijdag van 20.00 tot 22.30 uur, vanaf half oktober tot ca. einde juni. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Op het einde van ieder der 9 lessenpakketten wordt er een examen georganiseerd door Aero-Kiewit. Op het einde van het totale lessenpakket, einde van het schooljaar, wordt een globaal proefexamen afgenomen. Voor elk vak dient men minimum 75 % te behalen. Na slagen in dit afsluitend examen te Aero-Kiewit krijgt de leerling een schriftelijke toelating van de DTO om het theorie-examen in Brussel af te leggen. Dit gebeurt in de gebouwen van het Directoraat Generaal. Zo de leerling niet slaagt voor alle vakken (slagen is min. 75% halen) mag hij zich nog driemaal aanmelden voor herexamens voor de vakken waarin hij nog niet slaagde. Zo niet geslaagd na vier zittijden (eerst examen en drie herexamensessies) zal de leerling zich wenden tot de DTO voor verdere theorie-opleiding.

Gelieve er rekening mee te houden dat het theorie brevet slechts 2 jaar geldig blijft en men binnen deze periode in het praktijkexamen moet slagen. Het volgen van de theorieopleiding houdt geen verplichting in tot het volgen van de praktijkopleiding. Om de theorie opleiding bij Aero-Kiewit te volgen is tevens geen lidmaatschap vereist!

De kostprijs voor deze in clubverband aangeboden theoriecursus bedraagt €395. Indien je slaagt voor het proefexamen, en je bent lid van de club, wordt €250 terug op je provisierekening gestort. Het cursusmateriaal en -boeken zijn te verkrijgen via de club bij de start van de lessenreeks.

De praktijkopleiding

Men kan de praktijkopleiding reeds starten parallel met de theorielessen. Zo kan de leerling de theorie koppelen aan de praktijk. Bovendien zorgt dit voor extra motivatie om te studeren. In tegenstelling tot de theorielessen kan men zelf, in overleg met de instructeur, kiezen wanneer de praktijklessen plaatsvinden. In tegenstelling tot de theorie opleiding is "lidmaatschap vereist" om een praktijkopleiding te kunnen volgen.

Leren vliegen doen we in de uiterst betrouwbare Tecnam P2008 / OO-KWI of Tecnam P2008 / OO-KWO. Aero-Kiewit vzw beschikt naast deze twee opleidingstoestellen tevens over een Tecnam P2010 (OO-KWQ / Vierzitter). Het neusje van de zalm, de splinternieuwe Tecnam P2008 MKII met immatriculatie OO-KWO, werd tijdens de maand maart 2023 toegevoegd aan de vloot van Aero-Kiewit ...

De eerste fase van de opleiding houdt in dat de leerling de basisprincipes van het vliegen leert kennen. Rechtdoor vliegen, bochten nemen, klimmen en dalen. Als men dit goed onder de knie heeft, leert men opstijgen en landen. Een grote mijlpaal is de "eerste solovlucht": de instructeur beslist dat de leerling klaar is om helemaal alleen een vlucht rond het vliegveld uit te voeren. Een onvergetelijk moment in de carrière van een piloot!

Nadien begint men met de navigatievluchten, de leerling onderneemt samen met de instructeur vluchten naar andere Belgische luchthavens. Ook dit zal de leerling op termijn zelf moeten kunnen: een 'solo navigatievlucht'.

Op het einde van de praktijk opleiding moet de leerling een praktijkexamen afleggen. Het praktijkexamen wordt afgelegd met een examinator aangeduid door het Directoraat-generaal Luchtvaart. Het praktijkexamen mag slechts afgelegd worden na het slagen in het theorie-examen en een vliegopleiding van minimum 45 uren. Het is echter zelden dat iemand zonder voorafgaande vliegervaring na deze 45 vlieguren praktijkopleiding op een voldoende niveau is om het praktisch examen af te leggen. Een meer realistisch streefgetal is 60 à 65 vlieguren. Veel hangt af van je talent en de regelmaat waarmee je tijdens je opleiding vliegt. Men zal een normale vlucht uitvoeren waarbij de leerling moet navigeren en uitwijken naar een andere luchthaven. De leerling zal moeten aantonen dat hij alle facetten van het vliegen goed beheerst. Bij het slagen voor dit examen kan de piloot zich welverdiend “Private Pilot” noemen.

Met een vergunning "Private Pilot Licence" mag men onbezoldigd vliegen met passagiers overdag, in goede weersomstandigheden en dit zowel nationaal als internationaal. Men mag vliegen op het vliegtuigtype waarop het examen werd afgelegd; voor andere types vraagt de club een extra oefenvlucht met clubinstructeur.

Heb je verdere vragen, aarzel dan niet ons te contacteren.

Meer info: oliver.neyens@telenet.be

English Language Proficiencytest

Als een piloot gebruik maakt van de officiële radio-telefonie frequenties (ATC/Flight Information), dient deze de taalvaardigheid te bewijzen in de taal die door deze dienst gehanteerd wordt. Dit in overeenstemming met EASA Air Crew Regulations PART-FCL.055, inzake “Language Proficiency”. De taal voor officiële radio-communicatie in het Belgisch luchtruim is Engels.

Om je PPL vergunning te kunnen krijgen moet je nog aan deze eis voldoen. Als PPL piloot zal je moeten bewijzen dat je voldoende kennis hebt van de Engelse taal in de burgerluchtvaart. Dit is de “English Language Proficiencytest“ (ELP). Hiervoor moet je een mondeling examen afleggen bij een erkend examinator of examencentrum. Je bent geslaagd als je minimum een 'Level 4' behaalt, het maximum is 'Level 6'. 'Level 4' is 4 jaar geldig, 'Level 5' is 6 jaar geldig en 'Level 6' is levenslang geldig. Daarna moet een nieuwe ELP-test afgelegd worden.

Kostprijs van de opleiding tot privaat piloot

Theorieopleiding

De kostprijs voor de in clubverband aangeboden theoriecursus bedraagt €395. Indien je slaagt voor het proefexamen en ondertussen lid bent van Aero-Kiewit wordt €250 terug op je provisie gestort. De cursusboeken zijn te verkrijgen in de club en kosten €130 voor het totaalpakket. Het bedrag kan per overschrijving of met bancontact betaald worden. Lidmaatschap is hierbij niet vereist.

Praktijkopleiding

De totale kostprijs van de praktijkopleiding is sterk afhankelijk van de leercurve van de kandidaat. Het praktijkexamen mag slechts afgelegd worden na het slagen in het theorie-examen en een vliegopleiding van minstens 45 uren.

Globaal kostenplaatje

Globaal dient men te rekenen op een "all-in" budget van €14.000 voordat men een "Private Pilot" vliegvergunning heeft. Meestal spreidt men dit over een periode van 1,5 tot 2 jaar. Dit totaalbudget omhelst:

Contacteer ons

Voor algemene info en vragen over onze club kan u e-mailen naar secretariaat@aero-kiewit.be. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Voor de praktische informatie over de theoriecursus of inschrijvingen, kan je hier terecht.

Aero-Kiewit vzw. All rights reserved | Powered by Manol Networks