Opleiding ULM

De theoriecursus 2023-2024 start op woensdag 23 oktober 2023 om 20 uur.

Vooraf inschrijven is verplicht; uitsluitend online via onderstaande groene knop.

Wat is een ULM ?

ULM staat voor « Ultra Light Motorised ».

Een ULM is een luchtvaartuig met maximum 2 personen aan boord en waarvan de belangrijkste eigenschappen zijn:

  1. Hij moet in staat zijn om te landen tegen eens snelheid lager of gelijk aan 65 km/h, in landingsconfiguratie, motor op traagloop en bij de maximaal toegelaten massa. Deze snelheid noemt men de « stall snelheid » of in luchtvaarttermen, de « VSO » (Velocity Stall).
  2. De maximaal toegelaten massa bij het opstijgen, alles inbegrepen (toestel, passagier, brandstof, bagages, etc…), mag niet meer zijn dan:
    • 300 kg voor een éénzitter ULM
    • 315 kg voor een éénzitter ULM voorzien van een noodparachute bevestigd aan de cel
    • 450 kg voor een tweezitter ULM
    • 472,5 kg voor een tweezitter ULM voorzien van een noodparachute bevestigd aan de cel

Een gemotoriseerd Ultra Licht toestel onderscheidt zich van een toerismevliegtuig door zijn lager gewicht en van een zweefvliegtuig doordat hij een motor heeft. Het leren vliegen en de exploitatie van een toestel zijn beterkoop dan bij een toerismevliegtuig. De ULM beschikt over zijn bewegingsvrijheid in de niet gecontroleerde zones (G zones genoemd), waar het gebruik van de radio niet verplicht is.

In België komen er twee type ULM’s voor:

1) DPM (Delta Plane Motorised), ook gemotoriseerde delta genoemd.

De geschiedenis van de ULM is met dat type toestel begonnen. De DPM bestaat uit een deltavleugel waaronder een driewieler bevestigd is met de zitplaats(en) en achteraan de motor. Zijn natuurlijk evenwicht heeft weg van een slinger. Een slinger (zoals in een oude klok) is een systeem geanimeerd door een heen en weer beweging rond een punt of as. Hij is gedreven door een kracht die hem naar een evenwichtspunt tracht terug te brengen.

Het sturen van een DPM gebeurt door verplaatsing van het zwaartepunt. Door de controlestang, welke via een driehoek verbonden is aan de vleugel, te bewegen verplaatst men het zwaartepunt, wat het traject van het toestel wijzigt. Wanneer men bij rustig weer de controle stang lost, dan zal de DPM zich auto-stabiliseren: de controlestang gaat naar zijn neutrale positie. Dit is het slingereffect.

De eigenschappen:

2) MULTI ASSER, heeft meer weg van een vliegtuig

Een multi-asser is een ultralicht gemotoriseerd toestel waarvan de controle in vlucht verzekerd wordt door de aerodynamische sturing rond twee of 3 assen. Ze worden zoals een vliegtuig gestuurd: voetpedalen en stuurknuppel. Meestal gaat het om 3 assers (stampen, rollen en gieren).

In deze categorie bestaat een grote diversiteit aan toestellen:

De meest eenvoudige toestellen hebben een buisstructuur bekleed met stof. Zij kunnen kruissnelheden aan van 80 tot 150 km/h, zijn robuust, wendbaar en gemakkelijk te landen, ook op kleinere vliegvelden.

De modernere toestellen zijn in composietmateriaal of in aluminium en zijn performanter. De toestellen met hoge vleugel kunnen in kruissnelheid soms 180 km/h halen en de toestellen met lage vleugel zelfs kruissnelheden van 250 km/h. Deze type toestellen laat langere navigaties toe.

De eigenschappen:

In andere Europese landen, zijn er onder de ULM categorie nog andere type toestellen ondergebracht: de autogiro's, de paramotors en de ultralichte helikopters

Leren ULM-vliegen te Aero-Kiewit...

Droomt u van rust, ruimte, wolken, reizen, mooie weidse zichten, de vrijheid van een vogel beleven, uw horizonten verleggen… een vliegtuig besturen! Zelf een vliegtuig besturen, van jongs af bijt het als een microbe, maar je hebt het altijd verdrongen. Deze droom kan werkelijkheid worden. Het kan en is haalbaar! Is dit ook jouw droom, dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij bieden u een kwaliteitsvolle vliegopleiding, theorie en praktijk, aan.

Naarmate je meer ervaring op doet wil je ook de sensatie van het ‘echte reizen’ in binnen- en buitenland proeven. Je bent er volledig uit, je kan aan niets anders denken dan aan het besturen van jouw toestel en aan het navigeren. Je geniet met volle teugen...

Bij Aero-Kiewit kan je een volledige vliegopleiding tot "ULM-Piloot" volgen.

Opleiding tot ULM-piloot…

Recreatief vliegen met een ULM is pure ontspanning...door inspanning. Van bij je eerste stappen op weg naar een vliegvergunning helpen we je met raad en daad. Het begint bij jouw eerste medisch onderzoek op basis waarvan je een oefenvergunning aanvraagt. Van zodra de papieren in orde zijn mag je onmiddellijk starten met de praktijk opleiding. Je spreekt een datum en uur af met de instructeur. We inspecteren het toestel, zetten de poort open en we gaan de lucht in...

Samen met de instructeur leer je stap voor stap de vliegtuigbesturing: taxiën, opstijgen, landen, navigatie, vliegplanning, kortom alles wat je moet kennen om zelfstandig een ULM te besturen. We maken gebruik van een schema waar jouw gedane oefeningen in bijgehouden worden zodat we bij een volgende les perfect weten welk onderdeel we dan kunnen oefenen. Voor de vlucht worden de oefeningen op de grond doorgesproken. Bij terugkeer volgt een debriefing.

De eerste fase van de opleiding gebeurt in dubbelbesturing, dit wil zeggen met de instructeur aan boord. Men ontdekt en leert de werking van de roeren, de gebruikslimieten van het vliegtuig, het opstijgen en het landen. Na ongeveer 12 à 15 vlieguren in dubbelbesturing ben je klaar om voor de allereerste keer alleen te vliegen, weliswaar onder de verantwoordelijkheid van de instructeur. Men noemt dit de 'eerste solovlucht'. Het is een korte vlucht, maar voor iedereen een onvergetelijke gebeurtenis. Dit geeft een echte kick!

Daarna wordt het restant van de opleiding afgewerkt tot je volwaardig vliegbrevet.

Er wordt begonnen met navigatievluchten. Dit zijn vluchten buiten de vertrouwde omgeving van de luchthaven. Men leert zich verplaatsen van het ene vliegveld naar het andere. Tijdens deze navigatievluchten wordt ook geoefend in het vliegen aan lage snelheid, het vliegen van bepaalde figuren die moeten gekend zijn voor het praktijkexamen en het verhelpen van noodgevallen die zich kunnen voordoen in vlucht.

Tijdens de praktische proef levert de kandidaat het bewijs van de kennis en vaardigheid zoals bepaald in bijlage 2 van het KB  van 25 mei 1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer ultralichte motorvaartuigen. Het examen omvat een briefing, het afnemen van de test zelf, de beoordeling van de kandidaat, een debriefing en het opstelling van het examenrapport. De overlandvlucht omvat een navigatie naar - en integratie in het circuit van - een vliegveld, gevolgd door een nadering met doorstart en een landing.

Er wordt aangeraden de praktijklessen te combineren met de theorieopleiding, lidmaatschap is vereist om een praktijkopleiding te kunnen volgen.

Met welk type ULM vliegen wij?

Wij vliegen enkel met het type dat sterk lijkt op een sportvliegtuig, de nieuwe generatie ULM’s. Ze worden bestuurd rond drie assen en beschikken over flaps. De autonomie bedraagt ruim 4 uur en je kan er makkelijk 600 km ver mee geraken. De ULM-vliegopleiding wordt gegeven op een Tecnam P92 (OO-G83 / hoogdekker). De kruissnelheid ligt tussen 120 en 180 km/h. Naast de Tecnam P92 beschikt de club ook over een Tecnam P2002 (OO-H49 / laagdekker). Op het ULM-toestel Tecnam P2002 worden geen opleidingsvluchten uitgevoerd. Enkel indien het ULM-toestel OO-G83 niet-beschikbaar is voor opleiding zal de verhuurder beslissen of dit mogelijk is met de OO-H49. Voor de OO-H49 is er een minimum vergunning verreist "met passagier".

Kom eens een kijkje nemen, we vertellen je er graag meer over.

Opleidingstoestel OO-G83: Technische gegevens P92 Echo Classic (OO-G83)

Ecolight vliegen

Omdat ULM’s minder zwaar wegen behoeven ze minder vermogen en verbruiken ze minder benzine. Ze produceren bovendien beduidend minder geluid waardoor ze als minder hinderlijk worden ervaren.

ULM Piloot: theorie

Op eigen houtje een vliegtuig of een ULM besturen vergt nu eenmaal de nodige theoretische bagage. Daarvoor doorlopen we samen de volgende vakken: luchtvaart-reglementering, algemene kennis van de ULM, aërodynamica, vliegtechniek, instrumenten, weerkunde, navigatie, motoren, menselijke beperkingen. De radiocursus wordt afzonderlijk gegeven, al wordt er natuurlijk geoefend in vlucht. Ook voor ULM kandidaten vereisen we dat de theoriecursus voor al deze vakken bijgewoond wordt.

Sommigen zien daar tegen op. Maar dat is echt niet nodig. Stapsgewijs wordt de leerstof er in gelepeld. Je hoeft geen wiskundige bolleboos te zijn om de theorie te kunnen begrijpen. En een specifieke voorkennis is niet nodig. De lessen worden ondersteund met veel illustraties zodat het geheel beter verteerbaar is. De lessen zullen in principe steeds doorgaan op woensdag en vrijdag van 20.00 tot 22.30 uur. Het totale aantal lesuren bedraagt 120 uren. Tijdens de vakantieperiodes worden géén lessen gegeven. De voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het proefexamen is dat je voor minimum 70% aanwezig was bij de lessen. Het is echter wel mogelijk je studie te spreiden over 2 jaar. Je betaalt je studiegeld slechts eenmalig bij je eerste inschrijving. Indien je een tweede jaar zou nodig hebben, hoef je niet weer voor de lessen te betalen.

De kostprijs voor deze in clubverband aangeboden theoriecursus bedraagt €395. Indien je slaagt voor het proefexamen dat bij ons wordt afgenomen na afloop van de lessenreeks, wordt €250 terug op je provisie gestort volgens de voorwaarden opgelegd door de club. De cursusboeken zijn te verkrijgen via de club en kosten €130 voor het totaalpakket (10 boeken).

Het examen over de reglementering dien je af te leggen bij het Directoraat-generaal Luchtvaart te Brussel op basis van 20 meerkeuze vragen. Je moet 75% halen om geslaagd te zijn. Wie de lessen intensief volgt is zeker geslaagd. De examens over de andere vakken leg je af bij een examinator, meestal op hetzelfde moment als de praktische vliegproeven.

Om de theorieopleiding te volgen is geen lidmaatschap vereist. Gelieve er rekening mee te houden dat het theorie brevet slechts 2 jaar geldig blijft en men binnen deze periode in het praktijkexamen voor het verkrijgen van het ULM-brevet moet slagen. Het is eveneens een vereiste dat je op het einde van de lessenreeks een intern examen aflegt over al de vakken.

De kostprijs voor deze in clubverband aangeboden theoriecursus bedraagt €395. Indien je slaagt voor het proefexamen,en je bent lid van de club, wordt €250 terug op je provisierekening gestort. Het cursusmateriaal en -boeken zijn te verkrijgen via de club bij de start van de lessenreeks.

 

Heb je verdere vragen over de opleiding ULM, aarzel dan niet ons te contacteren. Meer info : ivan.cappuyns@telenet.be

Globaal kostenplaatje

Globaal dient men te rekenen op een budget van €5500 om een ULM-vergunning te behalen.

Dit omhelst:

Voordat je passagiers mag meenemen dien je wel minstens 30 uren solo gevlogen te hebben. De solo-uren die je gevlogen hebt tijdens je opleiding tellen hiervoor evenwel mee. Over het algemeen mag je er op rekenen dat je na het behalen van je vergunning nog een 15-tal bijkomende solo-uren zal nodig hebben. Voorzie hiervoor een bijkomend budget van ongeveer €2000.

Aero-Kiewit vzw. All rights reserved | Powered by Manol Networks